Tảo xoắn Hamizu

Tảo xoắn Hamizu là thương hiệu thành viên Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt. Tất cả sản phẩm tảo xoắn Hamizu được sản xuất, đóng gói theo công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là cố vấn đặc biệt cho tảo xoắn Hamizu nói riêng, tảo xoắn Đại Việt nói chung.