Tảo xoắn Davi là thương hiệu thành viên Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt. Tất cả sản phẩm tảo xoắn Davi được sản xuất, đóng gói theo công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là cố vấn đặc biệt cho tảo xoắn Davi nói riêng, tảo xoắn Đại Việt nói chung.

Tảo xoắn Davi có các dòng sản phẩm tảo viên, tảo bột, tảo cốm, tảo tươi phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.